In English
Early Christian Cross with Alpha and Omega

Εν αρχῇ ν λογος                                                                                     1

και λογος ῆν προς τον θεόν

και θεός ῆν λογος.

 

οὑτος ῆν εν αρχῇ προς τον θεόν.                                                             2

 

παντα δι' αυτοῦ εγενετο                                                                            3

και χωρὶς αυτοῦ εγενετο ουδε ἑν γεγονεν.

 

εν αυτῷ ζωὴ ῆν                                                                                            4

και ζωὴ ῆν το φως των ανθρωπων ·

 

και το φως εν τῃ σκοτίᾳ φαινει                                                                5

και σκοτία αυτὸ ου κατελαβεν.

 

Εγενετο ανθρωπος απεσταλμένος παρὰ θεοῦ                                     6

ονομα αυτῷ Ιωαννης ·

 

οὑτος ηλθεν εις μαρτυρίαν                                                                        7

ἱνα μαρτυρησῃ περὶ του φωτός

ἱνα παντες πιστευσωσιν δι' αυτοῦ.

 

ουκ ν εκεῖνος το φως                                                                                8

αλλ' ἱνα μαρτυρησῃ περὶ του φωτός.

 

Ην το φως το αληθινόν                                                                              9

φωτιζει παντα ανθρωπων

ερχομενον εις τον κοσμον.

 

εν τῳ κοσμῳ ῆν                                                                                          10

και κοσμος δι' αυτοῦ εγενετο

και κοσμος αυτὸν ουκ εγνω.

 

εις τα ιδια ηλθεν                                                                                         11

και οἱ ιδιοι αυτὸν ου παρελαβον.

 

ὁσοι δε ελαβον αυτὸν                                                                                12

εδωκεν αυτοῖς εξουσίαν τεκνα θεοῦ γενεσθαι

τοις πιστευουσιν εις το ονομα αυτοῦ

 

οἳ ουκ εξ αἱματων ουδὲ εκ θεληματος σαρκὸς                                     13

ουδε εκ θεληματος ανδρὸς

αλλ' εκ θεοῦ εγεννηθησαν.

 

Και λογος σαρξ εγενετο και εσκηνωσεν εν ἡμῖν                             14

και εθεασαμεθα την δοξαν αυτοῦ

δοξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρὸς

πληρης χαριτος και αληθείας.

 

Ιωαννης μαρτυρεῖ περὶ αυτοῦ και κεκραγεν λεγων                            15

Οὑτος ῆν ὃν ειπον

οπισω μου ερχομενος εμπροσθεν μου γεγονεν

ὁτι πρωτος μου ῆν.

 

ὁτι εκ του πληρωματος αυτοῦ ἡμεις παντες ελαβομεν                     16

και χαριν αντὶ χαριτος ·

 

ὁτι νομος διὰ Μωϋσέως εδοθη                                                             17

χαρις και αληθεια διὰ Ιησοῦ Χριστοῦ εγενετο.

 

θεὸν ουδεὶς ἑωρακεν πωποτε ·                                                                 18

μονογενὴς θεὸς ων εις τον κολπον του πατρὸς

εκεῖνος εξηγησατο.

 

Και αὑτη εστὶν μαρτυρία του Ιωαννου                                               19

ὁτε απεστειλαν προς αυτὸν οἱ Ιουδαῖοι εξ Ιεροσολυμων

ἱερεις και Λευίτας

ἱνα ερωτησωσιν αυτόν

Συ τίς εῖ ;

 

και ὡμολογησεν και ουκ ηρνησατο                                                        20

και ὡμολογησεν ὁτι

Εγὼ ουκ ειμὶ Χριστός.

 

και ηρωτησαν αυτὸν                                                                                  21

Τί ουν ;

Συ Ελίας εῖ ;

και λεγει

Ουκ ειμί.

προφητης εῖ συ ;                                       

και απεκριθη

Ου.

 

ειπαν ουν αυτῷ                                                                                           22

Τίς εῖ ;

ἱνα αποκρισιν δωμεν τοις πεμψασιν ἡμᾶς ·

τί λεγεις περὶ σεαυτοῦ ;

 

εφη                                                                                                                 23

Εγὼ φωνὴ βοῶντος εν τῃ ερημῳ

Ευθυνατε την ὁδον κυρίου

καθὼς ειπεν Ησαΐας προφητης.

 

Και απεσταλμένοι ησαν εκ των Φαρισαιων.                                        24

 

και ηρωτησαν αυτὸν και ειπαν αυτῳ                                                     25

Τί ουν βαπτιζεις

ει συ ουκ εῖ Χριστὸς ουδὲ Ηλίας ουδὲ προφητης ;

 

απεκριθη αυτοῖς Ιωαννης λεγων                                                         26

Εγω βαπτιζω εν ὑδατι ·

μεσος ὑμῶν ἑστηκεν ὃν ὑμεῖς ουκ οιδατε

 

οπισω μου ερχομενος                                                                             27

ο ουκ ειμὶ εγὼ αξιος

ἱνα λυσω αυτοῦ τον ἱμαντα του ὑποδηματος.

 

Ταυτα εν Βηθανίᾳ εγενετο περαν του Ιορδανου                                  28

ὁπου ῆν Ιωαννης βαπτιζων.

 

Τῃ επαυριον βλεπει τον Ιησοῦν ερχομενον προς αυτὸν                     29

και λεγει

Ιδε αμνὸς του θεοῦ

αιρων την ἁμαρτίαν του κοσμου.

 

οὑτος εστιν ὑπὲρ οὗ εγὼ ειπον                                                                30

Οπισω μου ερχεται ανὴρ ὃς εμπροσθέν μου γεγονεν

ὁτι πρωτος μου ῆν.

 

καγὼ ουκ ῃδειν αυτόν                                                                                31

αλλ' ἱνα φανερωθῇ τῳ Ισραὴλ

δια τουτο ηλθον εγὼ εν ὑδατι βαπτιζων.

 

Και εμαρτυρησεν Ιωαννης λεγων ὁτι                                                     32

Τεθεαμαι το πνευμα καταβαῖνον ὡς περιστερὰν εξ ουρανοῦ

και εμεινεν επ' αυτόν.

 

καγὼ ουκ ῃδειν αυτόν                                                                                33

αλλ' πεμψας με βαπτιζειν εν ὑδατι

εκεῖνος μοι ειπεν

Εφ' ὃν αν ιδῃς το πνευμα καταβαινον και μενον επ' αυτόν

οὑτος εστιν βαπτιζων εν πνευματι ἁγίῳ.

 

καγὼ ἑωρακα και μεμαρτυρηκα ὁτι                                                        34

οὑτος εστιν υἱὸς του θεοῦ.

 

Τῃ επαυριον παλιν εἱστηκει Ιωαννης                                                  35

και εκ των μαθητῶν αυτοῦ δυο

 

και εμβλεψας τῳ Ιησοῦ περιπατοῦντι λεγει                                         36

Ιδε αμνὸς του θεοῦ.

 

και ηκουσαν οἱ δυο μαθηταὶ αυτοῦ λαλοῦντος                                    37

και ηκολουθησαν τῳ Ιησοῦ.

 

στραφεὶς δε Ιησοῦς                                                                                 38

και θεασαμενος αυτοὺς ακολουθοῦντας

λεγει αυτοῖς

Τί ζητεῖτε ;

οἱ δε ειπαν αυτῷ

Ῥαββί

λεγεται μεθερμηνευομενον Διδασκαλε

που μενεις ;

 

λεγει αυτοῖς                                                                                                 39

Ερχεσθε και οψεσθε.

ηλθαν ουν και ειδαν που μενει

και παρ' αυτῷ εμειναν την ἡμεραν εκεινην ·

ὡρα ῆν ὡς δεκατη.

 

Ην Ανδρέας αδελφὸς Σιμωνος Πετρου                                              40

εἱς εκ των δυο των ακουσαντων παρὰ Ιωαννου

και ακολουθησαντων αυτῷ ·

 

εὑρισκει οὑτος πρωτον τον αδελφὸν τον ιδιον Σιμωνα                      41

και λεγει αυτῷ

Εὑρηκαμεν τον Μεσσίαν

εστιν μεθερμηνευομενον Χριστός ·

 

ηγαγεν αυτὸν προς τον Ιησοῦν.                                                               42

εμβλεψας αυτῷ Ιησοῦς ειπεν

Συ εῖ Σιμων υἱὸς Ιωαννου

συ κληθησῃ Κηφᾶς

ἑρμηνευεται Πετρος.

 

Τῃ επαυριον ηθελησεν εχελθεῖν εις την Γαλιλαίαν                            43

και εὑρισκει Φιλιππον.

και λεγει αυτῷ Ιησοῦς

Ακολουθει μοι.

 

ῆν δε Φιλιππος απὸ Βηθσαϊδά                                                              44

εκ της πολεως Ανδρεου και Πετρου.

 

εὑρισκει Φιλιππος τον Ναθαναὴλ και λεγει αυτῷ                              45

Ὃν εγραψεν Μωϋσῆς εν τῳ νομῳ και οἱ προφῆται

εὑρηκαμεν

Ιησοῦν υἱὸν του Ιωσὴφ τον απὸ Ναζαρέτ.

 

και ειπεν αυτῷ Ναθαναήλ                                                                        46

Εκ Ναζαρὲτ δυναται τι αγαθὸν ειναι ;

λεγει αυτῷ Φιλιππος

Ερχου και ιδε.

 

ειδεν Ιησοῦς τον Ναθαναὴλ ερχομενον προς αυτὸν                       47

και λεγει περὶ αυτοῦ

Ιδε αληθῶς Ισραηλιτης εν δολος ουκ εστιν.

 

λεγει αυτῷ Ναθαναήλ                                                                               48

Ποθεν με γινωσκεις ;

απεκριθη Ιησοῦς και ειπεν αυτῷ

Προ του σε Φιλιππον φωνησαι

οντα ὑπὸ την συκην ειδον σε.

 

απεκριθη αυτῷ Ναθαναήλ                                                                       49

Ῥαββι

συ εῖ υἱὸς του θεοῦ

συ βασιλεὺς εῖ του Ισραήλ.

 

απεκριθη Ιησοῦς και ειπεν αυτῷ                                                             50

Ὁτι ειπον σοι ὁτι ειδον σε ὑποκατω της συκης

πιστευεις ;

μειζω τουτων οψῃ.

 

και λεγει αυτῷ                                                                                             51

Αμὴν αμὴν λεγω ὑμῖν

οψεσθε τον ουρανὸν ανεῳγότα

και τους αγγελους του θεοῦ αναβαινοντας και καταβαινοντας

επὶ τον υἱὸν του ανθρωπου.

Click here to move to Chapter 2

Lexical Help

3        εγενετο < γινομαι

5        κατελαβεν < καταλαμβανω

6        απεσταλμένος < αποστελλω

10      εγνω < γινωσκω

11      παρελαβον < παραλαμβανω

15      κεκραγεν < κραζω

15      ειπον < λεγω

17      εδωθη < διδωμι

20      ηρνησατο < αρνεομαι

21      ηρωτησαν < ερωταω

22      δωμεν < διδωμι

31      καγὼ = και εγὼ

31      ῃδειν < οιδα

35      εἱστηκει < ἱστημι

38      στραφεὶς < στρεφω

39      οψεσθε, ειδαν < ὁραω

42      ηγαγεν < αγω

42      κληθησῃ < καλεω

50      οψῃ < ὁραω

 

Notes

5        κατελαβεν. This is probably the so-called "gnomic aorist," stating a truth that is valid in all times and places by referring to a single instance in the past (in this case, perhaps, alluding to the Resurrection, but not confining the validity of the statement to that single event).

9        ῆν ... ερχομενον. The Greek of the New Testament uses a past progressive tense form similar to the one used in English ("was coming"). Compare Verse 28, ῆν ... βαπτιζων.

15      μαρτυρεῖ. This is the so-called "historical present," designed to give a vivid quality to past events by using present-tense verb forms. We are plunged into actual history at this point as first-hand participants rather than second-hand readers. Note that κεκραγεν also has a present-tense meaning, even though its form is perfect tense. (A number of Greek verbs behave that way, notably οιδα "know".)

19      Ιουδαῖοι. There are three different territories involved in this first chapter. The Jordan River connects the Sea of Galilee in the north with the Dead Sea in the south. To the east of the Jordan River, along its southern half, is a region called Perea, which is where John the Baptist encounters Jesus. Up north, to the west of the Sea of Galilee, is the territory of Galilee, which includes the towns of Nazareth, Cana and Capernaum. (Galilee and Perea are both under the rule of Herod Antipas at the time of these events.) To the west of the Dead Sea in the south is the Roman province of Judea, which includes the capital city, Jerusalem. The Ιουδαῖοι, then, are Judeans from Jerusalem who have traveled twenty miles or so to question John the Baptist, crossing the Jordan (the territorial boundary) into Perea.

28      Βηθανίᾳ ... περαν του Ιορδανου. Not to be confused with the town of Bethany on the outskirts of Jerusalem. This was probably a ferryboat crossing near Jericho, but on the opposite side of the Jordan River (in Perea), and close to the hill where Elijah was traditionally supposed to have risen into heaven.

39      ὡρα ῆν ὡς δεκατη. There is no special significance in the Gospel of John for either this number (10) or this time of day (4 PM). One reason for mentioning the hour would be to emphasize the reality of the events, completing the shift from the timelessness of the prologue to the specificity of historic fact: this is a description of what actually happened in our world, among people like us, at a particular time on a certain day. Additionally, this journalistic touch may hint that the second disciple, who for some reason is left unnamed, was the Gospel writer himself. John would thus have been an eyewitness to the beginning of Jesus' ministry.

48     ὑπο την συκην. The fig tree is mentioned conspicuously here, but its significance is not explained. (For the fig tree as an image of peaceful life in the Messianic age, cf. Micah 4:4 and Zechariah 3:10.) John often gives a sense of deliberately leaving out much of what he could be telling us; the Gospel ends with a disclaimer along those lines. His narrative style is calculated to instill a hunger for more knowledge and at the same time to enforce a sense of the infinite mystery and grace underlying historical events.

51    αγγελους ... αναβαινοντας και καταβαινοντας. Compare Jacob's dream of the angelic stairway to heaven (Genesis 28:12). Because Jesus has just praised Nathanael as a man lacking in deceit, there seems to be an implied contrast with Jacob (Israel), who came to power by deceiving his father with the help of his mother (Genesis 27:1-45). We have seen Jesus receive his heavenly father's blessing, and in the next chapter we will see him perform his first miracle at the prompting of his mother.