Book 1 of the Iliad in Greek
Click here to return to the main Iliad page
Book 1 of the Iliad in Greek
Lines 53-120 from Book 1 of the Iliad in Greek

Εννημαρ μεν ανὰ στρατν ωιχετο κηλα θεοο

τηι δεκατηι δ' αγορηνδε καλεσσατο λᾱν Αχιλλεύς ·

τωι γαρ επὶ φρεσὶ θηκε θεὰ λευκωλενος Ἡρη ·                          55

κηδετο γαρ Δαναν ὁτι ῥα θνηισκοντας ὁρτο.

Οἱ δ' επεὶ ουν ηγερθεν ὁμηγερέες τ' εγενοντο

τοισι δ' ανισταμενος μετεφη ποδας ωκς Αχιλλεύς ·

 

« Ατρεϊδη νν αμμε παλιμπλαγχθεντας οω

αψ απονοστησειν ει κεν θανατον γε φυγοιμεν                           60

ει δη ὁμοῦ πολεμος τε δαμι και λοιμς Αχαιούς ·

αλλ' αγε δη τινα μαντιν ερειομεν η ἱερα

η και ονειροπόλον και γαρ τ' οναρ εκ Διός εστίν

ὅς κ' Ϝειποι τι τοσσον εχωσατο Φοιβος Απολλων

ειτ' αρ' γ' ευχωλς επιμεμφεται ειθ' ἑκατομβης                      65

αι κεν πως αρνν κνῑσης αιγν τε τελειων

βουλεται αντιασᾱς ἡμν απὸ λοιγον αμναι . »

 

Ητοι γ' ὡς ειπν κατ' αρ' ἑζετο · τοισι δ' ανεστη

Καλχᾱς Θεστοριδης οιωνοπολων οχ' αριστος

ὅς Ϝηιδη τα τ' εόντα τα τ' εσσομενα προ τ' εόντα                       70

και νηεσσ' ἡγησατ' Αχαιν Ῑλιον εισω

Ϝην διὰ μαντοσυνην τήν Ϝοι πορε Φοιβος Απολλων.

σφιν εϋφρονεων αγορησατο και μετεϜειπεν ·

 

« Ω Αχιλεῦ κελεαί με Διῑ φιλε μῡθησασθαι

μηνιν Απολλωνος Ϝἑκατηβελετᾱο Ϝανακτος ·                             75

τοιγρ εγν Ϝερεω · συ δε συνθεω και μοι ομοσσον

μεν μοι προφρων Ϝεπεσιν και χερσν αρηξειν ·

γαρ οομαι ανδρα χολωσέμεν ς μεγα παντων

Αργειων κρατεει και Ϝοι πειθονται Αχαιοί ·

κρεισσων γαρ βασιλεύς ὁτε χωσεται ανδρὶ χερηϊ.                     80

Ει περ γαρ τε χολον γε και αυτμαρ καταπεψηι

αλλά τε και μετοπισθεν εχει κοτον οφρα τελεσσηι

εν στηθεσσιν Ϝεοσι · συ δε φρασαι ει με σαωσεις . »

 

Τον δ' απαμειβομενος προσεφη ποδας ωκς Αχιλλεύς ·

 

« Θαρσησᾱς μαλα Ϝειπὲ θεοπροπιον τι οισθα ·                        85

ου μα γαρ Ᾱπολλωνα διῑφιλον ὥι τὲ συ Καλχαν

ευχομενος Δαναοσι θεοπροπϊᾱς αναφαινεις

ου τις εμεῦ ζωντος και επὶ χθονὶ δερκομενοιο

σοι κοιληις παρὰ νηυσὶ βαρεις χειρας εποισει

συμπαντων Δαναν ουδ' ην Αγαμεμνονα Ϝειπηις                    90

ὅς νν πολλν αριστος Αχαιν ευχεται ειναι . »

 

Και τοτε δη θαρσησε και ηυδ μαντις αμῡμων ·

 

« Ουτ' αρ' γ' ευχωλς επιμεμφεται ουθ' ἑκατομβης

αλλ' ἑνεκ' ᾱρητρος ὅν ητῑμησ' Αγαμεμνων

ουδ' απελῡσε θυγατρα και ουκ απεδεξατ' αποινα                      95

τουνεκ' αρ' αλγε' εδωκεν Ϝεκηβόλος ηδ' ετι δωσει ·

ουδ' γε πριν Δαναοσιν αεικέα λοιγν απωσει

πριν γ' απὸ πατρὶ φιλωι δομεναι Ϝελικωπιδα κουρην

απριατην αναποινον αγειν θ' ἱερν ἑκατομβην

ες Χρῡσην · τοτε κεν μιν ἱλασσαμενοι πεπιθοιμεν . »                 100

 

Ητοι γ' ὡς Ϝειπν κατ' αρ' ἑζετο · τοισι δ' ανεστη

ἡρως Ατρεϊδης ευρὺ κρειων Αγαμεμνων

αχνυμενος · μενεος δε μεγα φρενες αμφὶ μελαιναι

πιμπλαντ' οσσε' δε Ϝοι πυρὶ λαμπετοωντι Ϝεκτην ·

Καλχαντα πρωτιστα κακ' οσσομενος προσεϜειπε ·                 105

 

« Μαντι κακν ου πω ποτέ μοι το κρηγυον Ϝειπας ·

αιεί τοι τα κακ' εστὶ φιλα φρεσὶ μαντευεσθαι

εσθλν δ' ουτε τι πω Ϝειπας Ϝεπος ουτ' ετελεσσας ·

και νν εν Δαναοσι θεοπροπεων αγορευεις

ὡς δη τουδ' ἑνεκά σφι Ϝεκηβόλος αλγεα τευχει                       110

ὁυνεκ' εγὼ κουρης Χρῡσηϊδος αγλά' αποινα

ουκ εθελον δεξασθαι επεὶ πολὺ βουλομαι αυτν

οικοι εχειν · και γαρ ῥα Κλυταιμηστρης προβεβουλα

κουριδιης αλοχου επεὶ ου Ϝεθέν εστὶ χερειων

ου δεμας ουδε φυήν ουτ' αρ φρενας ουτέ τι Ϝεργα.                 115

Aλλὰ και ὥς εθελω δομεναι παλιν ει το γ' αμεινον ·

βουλομ' εγὼ λᾱὸν σοον εμμεναι η απολεσθαι ·

αυταρ εμοὶ γερας αυτίχ' ἑτοιμασατ' οφρα μη οιος

Αργειων αγεραστος εω επεὶ ουδὲ Ϝεοικε ·

λευσσετε γαρ το γε παντες μοι γερας ερχεται αλληι . »       120

Lexical Help

57        ηγερθεν < αγειρω

57        εγενοντο < γιγνομαι

59        αμμε = ἡμεας

67        απο ... αμῡναι < απαμῡνω

68        κατ' ... ἑζετο < καθεζομαι

68        ανεστη < ανἱστημι

70        Ϝηιδη < ειδω

70        εσσομενα < ειμί

76        συνθεω < συντιθημι

78        χολωσεμεν = χολωσειν

85        οισθα < ειδω

89        εποισει < επιφερω

96        δωσει < διδωμι

98        δομεναι < διδωμι

99        θ' = τε

100      πεπιθοιμεν < πειθω

101      κατ' ... ἑζετο < καθεζομαι

101      ανεστη < ανἱστημι

104      Ϝεϊκτην < εικω

119      Ϝεοικε < εικω

120      ὅ = ὁτι

Textual Notes

72        Ϝην. This Aeolic form of the possessive pronoun ἡν ("his own") is supplied as a conjecture. It would have been eliminated during the transcription process in Athens.

72        Ϝοι. Another Aeolic form. It is well documented that the oblique forms of the 3rd person singular personal pronoun, such as ("him"), οἱ ("to him") and οὗ ("of him"), were written as Ϝε, Ϝοι and Ϝου in the Aeolic dialect. For reasons of disambiguation, it is advantageous to assume that those forms were employed in the Iliad.

79        Ϝοι. See the note directly above.

83        Ϝεοισι = ἑοισι. See the above note on Ϝην.

114      Ϝεθεν = ἑθεν. See the above note on Ϝοι.