In English
Book 1 of the Iliad in Greek
Click here to return to the main Iliad page
Book 1 of the Iliad in Greek
Lines 364-427 from Book 1 of the Iliad in Greek

Την δε βαρ στεναχων προσεφη ποδας ωκὺς Αχιλλεύς ·

 

« Οισθα · τί τοι ταυτα Ϝιδυιηι παντ' αγορευω ;                         365

Ωιχομεθ' ες Θηβην ἱερὴν πολιν Ηετιωνος

την δε διεπραθομεν τε και ηγομεν ενθάδε παντα ·

και τα μεν ευ δασσαντο μετὰ σφισιν υἱες Αχαιῶν

εκ δ' ἑλον Ατρεϊδηι Χρῡσηΐδα καλλιπαρηιον .

Χρῡσης δ' αυθ' ἱερεὺς ἑκατηβολου Ᾱπολλωνος                         370

ηλθε θοὰς επι νηας Αχαιῶν χαλκοχιτωνων

λῡσομενος τε θυγατρα φερων τ' απερεισι' αποινα

στεμματ' εχων εν χερσὶν Ϝεκηβολου Ᾱπολλωνος

χρῡσεωι ανὰ σκηπτρωι και λισσετο παντας Αχαιούς

Ατρεΐδα δε μαλιστα δυω κοσμητορε λᾱῶν .                                375

Ενθ' αλλοι μεν παντες επευφημησιν Αχαιοὶ

αιδεῖσθαι θ' ἱερῆα και αγλαὰ δεχθαι αποινα ·

αλλ' ουκ Ατρεϊδηι Αγαμεμνονι ἡνδανε θῡμῶι

αλλὰ κακῶς αφιει κρατερον δ' επὶ μῦθον ετελλε .

Χωομενος δ' γερων παλιν ωιχετο · τοιο δ' Απολλων             380

ευχαμενου ηκουσεν επεὶ μαλα Ϝοι φιλος ηεν

ἡκε δ' επ' Αργειοισι κακὸν βελος · οἱ δε νυ λᾱοὶ

θνηισκον επασσυτεροι τα δ' επωιχετο κηλα θεοῖο

παντηι ανὰ στρατὸν ευρὺν Αχαιῶν · αμμι δε μαντις

ευ ειδὼς αγορευε θεοπροπίᾱς κατοιο .                                      385

Αυτίκ' εγὼ πρωτος κελομην θεὸνῑλασκεσθαι ·

Ατρεϊωνα δ' επειτα χολος λαβεν αιψα δ' αναστὰς

ηπειλησεν μῦθον δη τετελεσμενος εστί ·

την μεν γαρ συν νη θοῆι ἑλικωπες Αχαιοὶ

ες Χρῡσην πεμπουσιν αγουσι δε δωρα ανακτι ·                         390

την δε νεον κλισιηθεν εβαν κηρῡκες αγοντες

κουρην Βρῑσῆος τήν μοι δοσαν υἱες Αχαιῶν.

Αλλὰ συ ει δυνασαι γε περισχεο παιδὸς ἑοῖο

ελθοῦς' Ούλυμπόνδε Δίᾱ λισαι ει ποτε δη τι

η Ϝεπει ωνησας κραδιην Διὸς ηϜ και εργωι .                              395

Πολλάκι γαρ σεο πατρὸς ενὶ μεγαροισιν ακουσα

ευχομενης ὁτ' εφησθα κελαινεφέϊ Κρονίωνι

οιη εν ᾱθανατοισι αϜεικέα λοιγὸν αμῦναι

ὁππότε μιν ξυνδησαι Ολυμπιοι ηθελον αλλοι

Ἡρη τ' ηδε Ποσειδᾱων και Παλλὰς Αθηνη ·                              400

Αλλὰ συ τον γ' ελθοῦσα θεά ὑπελῡσαο δεσμῶν

ωχ' ἑκατογχειρον καλεσᾱσ' ες μακρὸν Ολυμπον

ὅν Βριαρεων καλεουσι θεοί ανδρες δε τε παντες

Αιγαιων' · γαρ αυτε βιηι Ϝου πατρὸς αμεινων ·

ὅς ῥα παρὰ Κρονιωνι καθεζετο κῡδεϊ γαιων ·                            405

τον και ὑπεδϜεισαν μακαρες θεοὶ ουδέ τ' εδησαν .

Των νῦν μιν μνησᾱσα παρεζεο και λαβὲ γουνων

αι κεν πως εθεληισιν επὶ Τρωεσσιν αρῆξαι

τους δε κατὰ πρυμνᾱς τε και αμφ' ἁλα Ϝελσαι Αχαιοὺς

κτεινομενους ἱνα παντες επαυρωνται βασιλῆος                      410

γνωι δε και Ατρεϊδης ευρὺ κρειων Αγαμεμνων

Ϝην ᾱτην τ' αριστον Αχαιῶν ουδὲν ετῑσεν . »

 

Τον δ' ημειβετ' επειτα Θετις κατὰ δακρυ χεουσα ·

 

« Ω μοι τεκνον εμόν τί νυ σ' ετρεφον αινὰ τεκοῦσα ;

Αιθ' οφελες παρὰ νηυσὶν αδακρῡτος και απημων                    415

ἡσθαι επεί νυ τοι αισα μινυνθα περ ου τι μαλα δϜην ·

νῡν δ' ἁμα τ' ωκυμορος και οϊζῡρὸς περὶ παντων

επλεο · τω σε κακῆι αισηι τεκον εν μεγαροισι .

Τουτο δε τοι Ϝερεουσα Ϝεπος Διὶ τερπικεραυνωι

ειμ' αυτὴ προς Ολυμπον αγαννιφον αι κε πιθηται.                  420

Αλλὰ συ μεν νῦν νηυσὶ παρημενος ωκυποροισι

μηνι' Αχαιοῖσιν πολεμου δ' αποπαυεο παμπαν ·

Ζεὺς γαρ ες Ωκεανὸν μετ' αμῡμονας Αιθιοπῆας

χθιζὸς εβη κατὰ δαιτα θεοὶ δ' ἁμα παντες ἑποντο ·

δωδεκατηι δε τοι αυτις ελευσεται Ούλυμπόνδε                        425

και τοτ' επειτά τοι ειμι Διὸς ποτὶ χαλκοβατὲς δω

και μιν γουνασομαι και μιν πεισεσθαι οΐω . »

Lexical Help

365        οισθα < ειδω

365        Ϝιδυιηι < ειδω

367        διεπραθομεν < διαπερθω

377        θ' = τε

381        ηεν < ειμί

382        ἡκε < ἱημι

387        αναστᾱς < ανιστημι

391        εβαν < βαινω

393        περισχεο < περιεχω

394        ελθουσ' < ερχομαι

395        ωνησας < ονινημι

397        εφησθα < φημι

406        ὑπεδϜεισαν < ὑποδειδω

406        εδησαν < δεω

407        μνησᾱσα < μιμνησκω

409        Ϝελσαι < ειλω

418        επλεο < πελω

424        εβη < βαινω

425        ελευσεται < ερχομαι