Book 1 of the Iliad in Greek
Lines 1 to 52 of Book 1 of the Iliad in Greek

Μηνιν αϜειδε Θεά Πηληϊαδεω Αχιλῆος

ουλομενην μῡρί' Αχαιoς αλγε' εθηκε

πολλς δ' ιφθῑμους ψῡχς ΑϜιδι προϊαψεν

ἡρωων αυτος δε Ϝελωρια τευχε κυνεσσιν

οιωνοσι τε πσι · Διὸς δ' ετελειετο βουλή ·                                    5

εξ οὑ δη τα πρωτα διαστητην ερισαητε

Ατρεϊδης τε Ϝαναξ ανδρν και δῑος Αχιλλεύς .

 

Τίς τ' αρ σφωε θεν εριδι ξυνεηκε μαχεσθαι ;

Λητος και Διὸς υἱός ·  γαρ βασιλϊ χολωθες

νουσον ανὰ στρατν ωρσε κακήν ολεκοντο δε λᾱοί                  10

οὑνεκα τον Χρῡσην ητῑμασεν ᾱρητρα

Ατρεϊδης · γαρ ηλθε θος επὶ νηας Αχαιν

λῡσομενος τε θυγατρα φερων τ' απερεισι' αποινα

στεμματ' εχων εν χερσν Ϝεκηβολου Ᾱπολλωνος

χρῡσεωι ανὰ σκηπτρωι και λισσετο παντας Αχαιούς                15

Ατρεϊδᾱ δε μαλιστα δυω κοσμητορε λᾱν ·

 

« Ατρεϊδαι τε και αλλοι εϋκνημῑδες Αχαιοί

ὑμν μεν θεοὶ δοιεν Ολυμπια δωματ' εχοντες

εκπερσαι Πριαμοιο πολν εϋ δ' Ϝοικαδ' ἱκεσθαι ·

παιδα δ' εμοὶ λῡσαιτε φιλην τα δ' αποινα δεχεσθαι                   20

ἁζομενοι Διὸς υἱν Ϝεκηβόλον Ᾱπολλωνα . »

 

Ενθ' αλλοι μεν παντες επευφημησιν Αχαιοὶ

αιδεσθαι θ' ἱερα και αγλαὰ δεχθαι αποινα

αλλ' ουκ Ατρεϊδηι Αγαμεμνονι ἡνδανε θῡμι

αλλὰ κακς αφιει κρατερν δ' επὶ μθον ετελλε ·                      25

 

« Μη σε γερον κοιληισιν εγὼ παρὰ νηυσι κιχειω

η νν δηθῡνοντ' η ὑστερον αυτις ιόντα

μη νυ τοι ου χραισμηι σκηπτρον και στεμμα θεοο ·

την δ' εγὼ ου λῡσω · πριν μιν και γηρας επεισιν

ἡμετερωι ενὶ Ϝοικωι εν Αργεϊ τηλόθι πατρης                               30

ἱστόν εποιχομενην και εμν λεχος αντιοωσαν ·

αλλ' ιθι μη μ' ερεθιζε · σαωτερος ὥς κε νεηαι . »

 

Ὣς εφατ' · εδϜεισεν δ' γερων και επειθετο μῡθωι ·

βη δ' ακεων παρὰ θῑνα πολυφλοισβοιο θαλασσης ·

πολλὰ δ' επειτ' απανευθε κιν ηρθ' γερις                             35

Ᾱπολλωνι Ϝανακτι τν ηϋκομος τεκε Λητώ ·

 

« Κλθι μευ Αργυροτοξ ὅς Χρῡσην αμφιβεβηκας

Κιλλαν τε ζαθεην Τενεδοιο τε Ϝῑφι Ϝανασσεις

Σμινθεῦ ει ποτέ τοι χαριεντ' επὶ νηον ερεξα

η ει δη ποτέ τοι κατὰ πῑονα μηρί' εκηα                                          40

ταυρων ηδ' αιγν τοδε μοι κρηηνον εϜελδωρ ·

τσειαν Δαναοὶ εμὰ δακρυα σοισι βελεσσιν . »

 

Ὣς εφατ' ευχομενος του δ' εκλυε Φοιβος Απολλων

βη δε κατ' Ουλυμποιο καρηνων χωομενος κηρ

τοξ' ωμοισιν εχων αμφηρεφεᾱ τε φαρετρην ·                              45

εκλαγξαν δ' αρ' οϊστοὶ επ' ωμων χωομενοιο

αυτοῦ κῑνηθέντος ·  δ' ηϊε νυκτὶ ϜεϜοικως.

Ἑζετ' επειτ' απανευθε νεν μετὰ δ' ν ἑηκε ·

δεινὴ δε κλαγγὴ γενετ' αργυρεοιο βιοο ·

ουρας μεν πρωτον επωιχετο και κυνας αργούς                        50

αυτρ επειτ' αυτοσι βελος σεχεπευκς εφῑες

βαλλ' · αιεὶ δε πυραὶ νεκυων καιοντο θαμειαί .

Textual Note

48        σεχεπευκες. It seems reasonable to assume that this adjective had an initial sigma which was gradually lost during oral performance, since the root of εχω is σεχ-. So the sigma has been interpolated for metrical reasons, although the second syllable of βελος could theoretically be lengthened because it falls on the verse ictus, without the need for a double consonant following the short vowel. The assumption made throughout this edition of the Iliad is that the verse ictus allowed initial consonants to be dropped without damaging the meter, rather than assuming that the original verses were composed using short syllables in long positions. Such an assumption seems to be borne out by an examination of the actual words that follow "metrically lengthened" short syllables.

Lexical Help

2          μῡρί' ... αλγε' = μῡρία αλγεα

2          εθηκε < τιθημι

5          Διὸς < Ζευς

6          διαστητην < διἱστημι

8          ξυνεηκε < ξυνιημι

12        ηλθε < ερχομαι

18        δοιεν < διδωμι

19        ἱκεσθαι < ἱκνεομαι

23        θ' = τε

25        επὶ ... ετελλε < επιτελλω

28        τοι < συ

32        ιθι < ειμι

32        νεηαι < νεομαι

34        βη < βαινω

35        ηρᾱθ' = ηρᾱτο < ᾱραομαι

37        αμφιβεβηκας < αμφιβαινω

40        κατὰ ... εκηα < κατακαιω

43        εφατ' < φημί

47        ηιε < ειμι

48        ἑηκε < ἱημι